อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เวลา 9.00 น. – 16.00 น.ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีวิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดความรู้ที่ 4 ศึกษาดูงาน ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKR และการวัดและประเมินผล...
“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023″   15-17 May 2023 Venue Purimas Beach Hotel & Spa, Rayong Teacher trainer Mr. Nithivut Chanthai   การสัมมนาบุคลากรครู และครูผู้ช่วย ประจำปี 2023 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยในปีนี้เรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร...
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”   วันที่  12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยวิทยากร คุณครูสุลินดา สุทธิสาร...
PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya

PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya

PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya 24 April 2023 Venue Pannawit School’s  การทำอบรม และ workshop ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ผ่าน stoy-based approach โดยใช้หลักสูตร My First English...