การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย 2023

การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย 2023

อัคคีภัย🔥เป็นภัยอันตรายร้ายแรง อีกรูปแบบหนึ่ง ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญถึงการรับมือและป้องกันเหตุอัคคีภัย จึงสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยให้กับครู บุคลากร แม่ครัว...
การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2 โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ภาษาอังกฤษ KGL Contest English Olympiad 2023 ที่ผ่าน stage 2 ทุกคน ที่มีความตั้งใจฝึกฝน และพัฒนาทักษะของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคน พยายามพัฒนา...
การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1  โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ภาษาอังกฤษ KGL Contest English Olympiad 2023 ที่ผ่าน stage 1 ทุกคน ที่มีความตั้งใจฝึกฝน และพัฒนาทักษะของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคน พยายามพัฒนา...
Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยากร นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ, นางสาวปพิชญา  อัศวปราการกุล, ว่าที่ ร้อยตรีธนภูมิ  สุรจิต ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป 1. ทบทวบ Steps of teaching  2....