ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย

PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีโอกาสได้แบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1. JET Kinderland 2. Kinder Joy Holding 3....

Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยากร นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ, นางสาวปพิชญา  อัศวปราการกุล, ว่าที่ ร้อยตรีธนภูมิ  สุรจิต ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป 1. ทบทวบ Steps of teaching  2....

MFEA English Brush up Training in Udonthani 2023

MFEA English Brush up Training in Udonthani 2023

MFEA English Brush up Training in Udonthani 2023 9 July 2023 Venue Holy Mary Udonthani School Teacher trainers Ms.Cielo Granada, Ms.Jitsupa Totab, Ms.Fenfang Vacharanukunkiet  “My First English Adventure” English Brush up Training 2023 was held in Udonthani to review...

พี่เนเน่ นภาดา ไพรวัลย์ ม.3 เข้าร่วมถ่ายรายการ คนบันดาลไฟ TheReality

พี่เนเน่ นภาดา ไพรวัลย์ ม.3 เข้าร่วมถ่ายรายการ คนบันดาลไฟ TheReality

#คนบันดาลไฟTheReality X หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ X คุณวีระศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชวนเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกเคยชินกับวิถีสะดวก🌱🌍 แล้วหันมาแยกขยะให้สะดวกต่อการจัดการ 👉พร้อมตามหมอบีไปดูต้นแบบการแยกขยะที่วัดเขาทำกัน🥰 ในโครงการหมอสะอาด...

เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์) การแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition”

เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์) การแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition”

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง (น้องดีเดย์) ชั้น ป.4/2 จากสโมสรสร PK Rhythmic Club ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic...