ข่าวสาร

MFEA Teacher Training 2024

MFEA Teacher Training 2024

MFEA Teacher Training 2024 “ภาษาอังกฤษคือสื่อกลางในการสื่อสารทั่วโลก” ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภายใต้หลักสูตร My First English Adventure (MFEA) ให้กับครูผู้สอนชาวฟิลิปปินส์...

PSV English Brush Up Training 2024

PSV English Brush Up Training 2024

PSV English Brush Up Training 2024 Prasartvidhyanonthaburi School held PSV English Brush up Training 2024 on 23-24 May 2024 to review teaching procedure, teaching techniques, and to share experience on classroom management for English teachers at our...

คุณครูจิตสุภา โตตาบรองผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Future School Leader 

คุณครูจิตสุภา โตตาบรองผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Future School Leader 

        วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมหลักสูตร Future School Leader ซึ่งจัดโดย Star Fish Hub เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในอนาคต...

PSV Seminar Co-Creation of Capacity 2024

PSV Seminar Co-Creation of Capacity 2024

    ปิดเทอมโรงเรียนไม่หยุดพัฒนา การสัมมนาบุคลากรครู และครูผู้ช่วย ประจำปี 2024 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยในเรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร โดยคุณครูทุกแผนกมาร่วมทำ workshop เพื่อกำหนด goal ที่เราจะนำพานักเรียน PSV School ไปสู่ Competency...

การอบรม Thinking Classroom ห้องเรียนแห่งการคิด

การอบรม Thinking Classroom ห้องเรียนแห่งการคิด

     โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับเกียรติจาก อ.ปฐวีย์ นาควิจิตรพงศ์ และอ.กุลรัศมิ์ นาควิจิตรพงศ์ เข้ามาทบทวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน ถึงการจัดการชั้นเรียนโดยใช้ Thinking Whiteboard และเทคนิคการใช้เครื่องมือ Thinking Tools...