ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2527 โดยมี พันตำรวจเอกเสนาะ โตตาบ และคุณครูจันทรา โตตาบ เป็นผู้ก่อตั้งบนที่ดินมรดก ซึ่งท่านได้เสียสละอุทิศที่ดินนี้เป็นโรงเรียนสอนวิชาสามัญภายใต้ปณิธาน “การศึกษาจะช่วยพัฒนาคน เพื่อที่จะได้เตรียมการให้เกิดความเจริญแก่ชาติ ทั้งด้านการเมือง การเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาจิตใจ (ชีวิตสังคม)”

ผู้ก่อตั้งทั้ง 2 ท่าน เห็นว่านักเรียนในอำเภอบางกรวย ในเวลานั้นจะต้องใช้เวลาเดินทางเข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน จึงตัดสินใจเปิดทำการเรียนการสอน โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ประสาทวิทยานนทบุรี” แปลว่า “ให้วิชาที่นนทบุรี” มีพันตำรวจเอกเสนาะ โตตาบ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 40 ปี โดยปัจจุบันมีนางสุจิตรา โตตาบ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ (ครูใหญ่) ยังยึดมั่นในปณิธานของท่านผู้ก่อตั้ง

School name

อาจารย์ สุจิตรา โตตาบ

ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน .บางกรวย .นนทบุรี

เราจัดการเรียนการสอน จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษามากว่า 30 ปี จึงทำโรงเรียนที่สร้างความแตกต่าง ภายใต้บริบทของเด็กไทย ที่เด็กสามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีคุณภาพ

การบริหารโรงเรียนบนพื้นฐานความจริงใจและมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้หลักสูตร นวัตกรรมการศึกษาต่าง ที่โรงเรียนนำมาใช้ ล้วนเป็นสิ่งที่ทางเราผู้บริหาร พิจารณา คัดสรร มาอย่างดีแล้วว่า จะต้องมีคุณภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบของเด็กในแต่ละวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จนถึงวันนี้ เราไม่หยุดคิด และทำสิ่งใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ นักเรียนของเรา ที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้สนุกสนานและมีความสุข ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรม ไม่มีความกดดันจากการแข่งขันใด นอกจากแข่งขันกับตัวเอง เพราะทุกคนล้วนมีระดับความเร็วช้าในการพัฒนาทักษะต่าง เป็นของตัวเอง

เราเชื่อว่า คติความเรียบง่ายในการเรียนรู้ นี้ คือ เกราะที่จะสร้างเด็ก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเคารพตนเอง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เข้าอกเข้าใจตัวเองและคนอื่น และที่สำคัญ คือ มีความสุข พร้อมที่จะเผชิญสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย ของโลกในทศวรรษต่อ ไปอย่างรู้เท่าทัน ด้วยความมั่นคง แห่งพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรง มีสมรรถนะที่มั่นคงพร้อมจากการเสริมแรงที่เริ่มต้นมาจากภายในจิตใจ

เราขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในวิธีการของโรงเรียน

Students

After School programs

Learning Innovation

Years Established

Get In Touch

Location: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Telephone: 080-065-5596

School Hours: จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. – 16.00 น. เสาร์แรกและสุดท้ายของเดือน 9.00 น. – 14.00 น.

หยุดวันอาทิตย์

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี PSV School

The Innovative Boutique School