กิจกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2566

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์"...

PSV Science Week 2023

PSV Science Week 2023

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School...

ปีการศึกษา 2565

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์👩‍🔬 เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ 👨‍🔬

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์👩‍🔬 เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ 👨‍🔬

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School...

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถวาย ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถวาย ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี นิมนต์พระและจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ งดทานเนื้อสัตว์ใหญ่...

การเรียนรู้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ (Smart farm)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การเรียนรู้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ (Smart farm)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เล็งเห็นว่าเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจนถึงปัจจุบัน...

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

Throwback Activities!

Throwback Activities!

🤓 🎉🎉 PSV School ของเราเต็มไปด้วยเหล่าอาชีพตัวน้อยต่างๆมากมาย อาทิ คุณหมอ 👨🏼‍⚕️🧑🏻‍⚕️พยาบาล ทหาร...