กิจกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

ปีการศึกษา 2566

PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day ออกกำลังกายนอกจากจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ...

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์"...

Penang English Camp2023

Penang English Camp2023

ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. - 25 ต.ค. 66 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...

PSV Science Week 2023

PSV Science Week 2023

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School...

PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day ออกกำลังกายนอกจากจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ...

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์"...

Penang English Camp2023

Penang English Camp2023

ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. - 25 ต.ค. 66 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...

PSV Science Week 2023

PSV Science Week 2023

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School...

ปีการศึกษา 2565

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์👩‍🔬 เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ 👨‍🔬

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์👩‍🔬 เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ 👨‍🔬

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School...

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถวาย ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถวาย ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี นิมนต์พระและจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ งดทานเนื้อสัตว์ใหญ่...

การเรียนรู้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ (Smart farm)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การเรียนรู้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ (Smart farm)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เล็งเห็นว่าเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจนถึงปัจจุบัน...

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

Throwback Activities!

Throwback Activities!

🤓 🎉🎉 PSV School ของเราเต็มไปด้วยเหล่าอาชีพตัวน้อยต่างๆมากมาย อาทิ คุณหมอ 👨🏼‍⚕️🧑🏻‍⚕️พยาบาล ทหาร...