🤓 🎉🎉 PSV School ของเราเต็มไปด้วยเหล่าอาชีพตัวน้อยต่างๆมากมาย อาทิ คุณหมอ 👨🏼⚕️🧑🏻⚕️พยาบาล ทหาร นักธุรกิจ 👨🏻💼พนักงานดับเพลิง 👨🏻🚒นักแข่งรถ🏁 makeup artist youtuber 🧑🏻🎤👩🏼💻gamer และอีกมากมาย

จากกิจกรรม🎊🎊 “CHARACTER DAY”🎊🎊 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาผ่านการแต่งกายอาชีพที่ใฝ่ฝัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ รวมทั้งมีกิจกรรมที่สนุกสนาน ดังนี้

กิจกรรมน้อง ๆ อนุบาล

* ฐานเกมมหาสนุก🎪

* ฐานภาพสวยด้วยมือเรา🎨

* ฐานอุ้มไข่หนีสัตว์🦕🦖

* ฐานน้ำกับลาวา🌋

* ฐานเก้าอี้ดนตรี🪑🎶

กิจกรรมพี่ ๆ ประถม

* ฐานประดิษฐ์สืบรูปปริศนา🎁

* ฐานคุณหมอ👨🏼⚕️👩🏼⚕️

* ฐานปริศนาทายคำภาษาจีน🇨🇳

โดยมีพี่ ๆ มัธยมร่วมกันจัดและดำเนินกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เรียกได้ว่านอกจากเป็นการสร้างความสนุกสนานให้น้อง ๆแล้ว ยังสร้างประสบการณ์และฝึกความเป็นผู้นำให้พี่ ๆมัธยมอีกด้วย 🥳🥳