Contact Us

นัดเยี่ยมชมโรงเรียน

Contact Us

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

080-065-5596
080-065-5597
02-4475949

Hours

ช่วงเปิดเทอม: จ-ศ 8.00-16.00 น.

(เสาร์แรกและสุดท้ายของเดือน)

ช่วงปิดเทอม: จ-ส 9.00-14.00 น.

ขัั้นตอนการนัดเยี่ยมชมโรงเรียน

  1. นัดวันที่เข้ามาติอต่อโรงเรียนทางช่องทาง โทรศัพท์ หรือ ทาง fanpage โรงเรียน
  2. เมื่อได้รับฟังแนวการเรียนการสอนของทางโรงเรียนแล้วสนใจ สามารถลงชื่อจองคิว กับคุณครูที่ต้อนรับ
  3. หากถึงคิวของน้อง จะมีคุณครูโทรไปเพื่อสอบถามการยืนยันการเข้าเรียนของผู้ปกครองอีกครั้ง

ปล. ยังไม่ต้องนำหลักฐานการสมัครมาในวันที่เข้ามาติดต่อนัดเยี่ยมชมโรงเรียน