โรงเรียนแห่งพหุปัญญา

ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความสุข รู้จักตัวตน พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัด จนกลายเป็นทักษะ เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

ไม่จัดอันดับผู้เรียน ไม่มีการบ้าน

ความรู้ สมรรถนะ ต้องมาพร้อมความสุขและการเรียนรู้แบบเชิงบวกของเด็ก ๆ เป็นสำคัญ
เมื่อไร้ความกังวล สมองและจิตใจ จะเปิดรับและเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)