Quick Info

ทำไมต้องเรียนที่ประสาทวิทยานนทบุรี

เพราะความสุขในวัยเด็กนั้นสำคัญ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดแนวทางการศึกษาแบบสมดุลให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย ได้ค้นหาตัวตน เพื่อพัฒนาตัวเองตามความถนัดของแต่ละคน โดยไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร ตาม concept ของโรงเรียน คือ “A Multi Intelligent Child is Developed Here.”

อยากสมัครเรียนต้องทำอย่างไร

หากผู้ปกครองสนใจสมัครเรียน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทร 080-0655596

โรงเรียนอยู่แถวไหน

โรงเรียนอยู่ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี แถว ๆ สะพานพระราม 5 (ถนนนครอินทร์)

อาจารย์ สุจิตรา โตตาบ

ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน .บางกรวย .นนทบุรี

เราจัดการเรียนการสอน จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษามากว่า 30 ปี จึงทำโรงเรียนที่สร้างความแตกต่าง ภายใต้บริบทของเด็กไทย ที่เด็กสามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีคุณภาพ

การบริหารโรงเรียนบนพื้นฐานความจริงใจและมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้หลักสูตร นวัตกรรมการศึกษาต่าง ที่โรงเรียนนำมาใช้ ล้วนเป็นสิ่งที่ทางเราผู้บริหาร พิจารณา คัดสรร มาอย่างดีแล้วว่า จะต้องมีคุณภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบของเด็กในแต่ละวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จนถึงวันนี้ เราไม่หยุดคิด และทำสิ่งใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ นักเรียนของเรา ที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้สนุกสนานและมีความสุข ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรม ไม่มีความกดดันจากการแข่งขันใด นอกจากแข่งขันกับตัวเอง เพราะทุกคนล้วนมีระดับความเร็วช้าในการพัฒนาทักษะต่าง เป็นของตัวเอง

เราเชื่อว่า คติความเรียบง่ายในการเรียนรู้ นี้ คือ เกราะที่จะสร้างเด็ก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเคารพตนเอง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เข้าอกเข้าใจตัวเองและคนอื่น และที่สำคัญ คือ มีความสุข พร้อมที่จะเผชิญสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย ของโลกในทศวรรษต่อ ไปอย่างรู้เท่าทัน ด้วยความมั่นคง แห่งพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรง มีสมรรถนะที่มั่นคงพร้อมจากการเสริมแรงที่เริ่มต้นมาจากภายในจิตใจ

เราขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในวิธีการของโรงเรียน

สนใจสมัครเรียน

หากผู้ปกครองสนใจสมัครเรียน

สามารถโทรติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทร 080-0655596

Congratulation

รายชื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

School calendar 2024

ปฏิทินการศึกษา 2567

Prasartvidhyanonthaburi School

CLASS

Our Mission & Vision

เราเชื่อว่า คติความเรียบง่ายในการเรียนรู้ นี้ คือ เกราะที่จะสร้างเด็ก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเคารพตนเอง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เข้าอกเข้าใจตัวเองและคนอื่น และที่สำคัญ คือ มีความสุข พร้อมที่จะเผชิญสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย ของโลกในทศวรรษต่อ ไปอย่างรู้เท่าทัน ด้วยความมั่นคง แห่งพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรง มีสมรรถนะที่มั่นคงพร้อมจากการเสริมแรงที่เริ่มต้นมาจากภายในจิตใจ

Virtual TouR

Location

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

School Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 น. – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

Our Award

โล่เกียรติคุณ สถาบัน องค์กร ตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางปวีณา พัดทอง ครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ สถาบัน องค์กรตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน งานประกาศรางวัลศิลปะการแสดงและเสียง ประจำปี 2666     ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีหม่อมราชวงศ์ ปณิธาณ จรูญโรจน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

v

Testimonials

What Parents are Saying

มีความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้พบครูใหญ่ และตัดสินใจให้ลูกสาว ด.ญ. ไคริกา บุญรอด มาเข้าเรียน ตั้งแต่ป.4 – ม.2  โรงเรียนมีระบบการสอนให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ และทำ Presentation ซึ่งทำให้ลูกกล้าแสดงออก กล้าคิด และเป็นผู้นำ ลูกได้เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดย ครูที่มีคุณภาพได้เรียนร้องเพลง ทำกิจกรรม ลูกมีความสุขกับการเรียนมาก คุณครูทุกท่านน่ารัก การบ้านไม่ค่อยเยอะ เพราะเน้นให้ครูสอนให้เต็มที่ในห้องเรียน
ปัจจุบันลูกได้นำทักษะจากการเรียนรู้จาโรงเรียนมาเรียนต่อต่างประเทศได้รับผลการเรียนที่ดีมาก และได้รับรางวัลผลการเรียนภาษาจีน จากโรงเรียน TELOPEA PARK SCHOOL กรุงแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย และได้เป็นตัวแทนแข่งภาษาจีนของโรงเรียน ไประดับภาค
ส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณทางโรงเรียน และคุณครู โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ทุกท่านค่ะ
PSV is the best!

ผู้ปกครองน้องริก้า ไคริกา บุญรอด

I want to reach out to you to say THANK YOU for having. 👧🏻 in your school. It’s been a week and 👧🏻 is happy, a lot happier than the previous school indeed. She told me last night her quality of life is much better.And I like the school’s communication system to parents a lot.This is effective and no hassle.The home room teacher is very responsive.Big thanks from my heart

ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.5

ปีการศึกษา 2566

ความรู้เปรียบเสมือนอาหารของเด็กๆ ถ้าโรงเรียนมีความพร้อม เด็กๆ ก็ไม่ต้องไปขวนขวาย หาอาหารความรู้เสริมจากที่ไหนอีก โรงเรียนประสาทวิทยา ให้ความรู้อย่างครบถ้วน ทำให้เด็กๆ มีเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่น เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปกับข้างนอก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาเสริมภาษาจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล (ผู้ปกครองนักเรียน)

เป็นโรงเรียนบูรณาการไม่เน้น วิชาการ ลูกเรียน อ.1 มีความสุขมากๆ ปัจจุบันแทบจะพูด ไทย อังกฤษ จีนได้แล้ว แถมวิสัยทัศน์ ผอ. ยังดีมากๆอีกด้วย เข้าใจพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดีแนวทางการเรียนการสอนก็ตอบโจทย์โลกยุคนี้ แต่ถ้าใครหวังให้ลูกท่องสูตรคูณได้ตอน อนุบาลหรือเป็นอัจฉริยะ ที่นี่ไม่เหมาะครับ

Warut Khorop

“ขอขอบพระคุณที่ทางคุณครูได้เมตตาสั่งสอนน้องอิง จนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ที่ Canadian International School กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ถึงจะเป็นก้าวเล็ก ๆ แต่คุณแม่ก็ภูมิใจมากที่ 2 ปีกับ PSVได้รับพื้นฐานการศึกษาที่ดี ทั้งแนวคิด การใช้ชีวิต การดูแลตัวเองและที่สำคัญคือภาษาอังกฤษ ที่ใช้ได้จริง พูดได้จริง กล้าคิดกล้าทำ จริง ๆ ในขั้นตอนการสมัครได้รับความอนุเคราะห์จาก  PSV  School ในเรื่องเอกสารต่าง ๆ จนถึง recommendation letter ที่ทาง PSV ส่งตรงให้กับทาง รร. ปลายทางและในขั้นตอนสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะนักเรียน น้องอิงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีแนวคิดวิเคราะห์ และการคำนวนค่อนข้างดีและได้รับคำชมเชยจากผู้สัมภาษณ์

(Native speaker) ค่อนข้างมาก”
วรรณพินิต กังสวิวัฒน์

Students

After School programs

Learning Innovation

Years Established

Get In Touch

Location: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Telephone: 080-065-5596

School Hours: จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี PSV School

The Innovative Boutique School