Quick Info

ทำไมต้องเรียนที่ประสาทวิทยานนทบุรี

เพราะความสุขในวัยเด็กนั้นสำคัญ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดแนวทางการศึกษาแบบสมดุลให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย ได้ค้นหาตัวตน เพื่อพัฒนาตัวเองตามความถนัดของแต่ละคน โดยไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร ตาม concept ของโรงเรียน คือ “A Multi Intelligent Child is Developed Here.”

อยากสมัครเรียนต้องทำอย่างไร

หากผู้ปกครองสนใจสมัครเรียน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทร 080-0655596

โรงเรียนอยู่แถวไหน

โรงเรียนอยู่ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี แถว ๆ สะพานพระราม 5 (ถนนนครอินทร์)

อาจารย์ สุจิตรา โตตาบ

ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน .บางกรวย .นนทบุรี

เราจัดการเรียนการสอน จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษามากว่า 30 ปี จึงทำโรงเรียนที่สร้างความแตกต่าง ภายใต้บริบทของเด็กไทย ที่เด็กสามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีคุณภาพ

การบริหารโรงเรียนบนพื้นฐานความจริงใจและมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้หลักสูตร นวัตกรรมการศึกษาต่าง ที่โรงเรียนนำมาใช้ ล้วนเป็นสิ่งที่ทางเราผู้บริหาร พิจารณา คัดสรร มาอย่างดีแล้วว่า จะต้องมีคุณภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบของเด็กในแต่ละวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จนถึงวันนี้ เราไม่หยุดคิด และทำสิ่งใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ นักเรียนของเรา ที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้สนุกสนานและมีความสุข ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรม ไม่มีความกดดันจากการแข่งขันใด นอกจากแข่งขันกับตัวเอง เพราะทุกคนล้วนมีระดับความเร็วช้าในการพัฒนาทักษะต่าง เป็นของตัวเอง

เราเชื่อว่า คติความเรียบง่ายในการเรียนรู้ นี้ คือ เกราะที่จะสร้างเด็ก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเคารพตนเอง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เข้าอกเข้าใจตัวเองและคนอื่น และที่สำคัญ คือ มีความสุข พร้อมที่จะเผชิญสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย ของโลกในทศวรรษต่อ ไปอย่างรู้เท่าทัน ด้วยความมั่นคง แห่งพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรง มีสมรรถนะที่มั่นคงพร้อมจากการเสริมแรงที่เริ่มต้นมาจากภายในจิตใจ

เราขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในวิธีการของโรงเรียน

สนใจสมัครเรียน

สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจสมัครเรียน
สามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

โปรแกรมพิเศษต่าง ๆ

โปรแกรมการเรียนการสอนพิเศษต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนเปิด Class

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ Covid-19

มาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด-19
ที่ทางโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

CLASS

Our Mission & Vision

เราเชื่อว่า คติความเรียบง่ายในการเรียนรู้ นี้ คือ เกราะที่จะสร้างเด็ก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเคารพตนเอง มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เข้าอกเข้าใจตัวเองและคนอื่น และที่สำคัญ คือ มีความสุข พร้อมที่จะเผชิญสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ท้าทาย ของโลกในทศวรรษต่อ ไปอย่างรู้เท่าทัน ด้วยความมั่นคง แห่งพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรง มีสมรรถนะที่มั่นคงพร้อมจากการเสริมแรงที่เริ่มต้นมาจากภายในจิตใจ

Virtual TouR

Location

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

School Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 น. – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

Our Award

“โรงเรียนโรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัย”

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “โรงเรียนโรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัย” ให้แก่​โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่มีการพัฒนาโรงอาหารเข้าสู่ระบบ โรงเรียนอาหารปลอดภัย(Q Canteen) และมีการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมี​ นางสาวบุณยนุช โตตาบ ผู้จัดการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี​ เป็นผู้รับมอบ ​

สำหรับหลักสูตร “มินิ GAP” ในโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องการผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สร้างการตระหนักรู้ด้านอาหารปลอดภัยผ่านไปยังครอบครัว และปลูกฝังการเป็นผู้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ทางโรงเรียนไม่เพียงแค่คำนึงถึงผลลัพธ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว สุขอนามัยที่แข็งแรงของเด็กๆเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ

v

Testimonials

What Parents are Saying

I want to reach out to you to say THANK YOU for having. 👧🏻 in your school. It’s been a week and 👧🏻 is happy, a lot happier than the previous school indeed. She told me last night her quality of life is much better.And I like the school’s communication system to parents a lot.This is effective and no hassle.The home room teacher is very responsive.Big thanks from my heart

ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.5

ปีการศึกษา 2566

ความรู้เปรียบเสมือนอาหารของเด็กๆ ถ้าโรงเรียนมีความพร้อม เด็กๆ ก็ไม่ต้องไปขวนขวาย หาอาหารความรู้เสริมจากที่ไหนอีก โรงเรียนประสาทวิทยา ให้ความรู้อย่างครบถ้วน ทำให้เด็กๆ มีเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่น เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปกับข้างนอก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาเสริมภาษาจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล (ผู้ปกครองนักเรียน)

“ขอขอบพระคุณที่ทางคุณครูได้เมตตาสั่งสอนน้องอิง จนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ที่ Canadian International School กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ถึงจะเป็นก้าวเล็ก ๆ แต่คุณแม่ก็ภูมิใจมากที่ 2 ปีกับ PSVได้รับพื้นฐานการศึกษาที่ดี ทั้งแนวคิด การใช้ชีวิต การดูแลตัวเองและที่สำคัญคือภาษาอังกฤษ ที่ใช้ได้จริง พูดได้จริง กล้าคิดกล้าทำ จริง ๆ ในขั้นตอนการสมัครได้รับความอนุเคราะห์จาก  PSV  School ในเรื่องเอกสารต่าง ๆ จนถึง recommendation letter ที่ทาง PSV ส่งตรงให้กับทาง รร. ปลายทางและในขั้นตอนสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะนักเรียน น้องอิงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีแนวคิดวิเคราะห์ และการคำนวนค่อนข้างดีและได้รับคำชมเชยจากผู้สัมภาษณ์

(Native speaker) ค่อนข้างมาก”
วรรณพินิต กังสวิวัฒน์

เป็นโรงเรียนบูรณาการไม่เน้น วิชาการ ลูกเรียน อ.1 มีความสุขมากๆ ปัจจุบันแทบจะพูด ไทย อังกฤษ จีนได้แล้ว แถมวิสัยทัศน์ ผอ. ยังดีมากๆอีกด้วย เข้าใจพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดีแนวทางการเรียนการสอนก็ตอบโจทย์โลกยุคนี้ แต่ถ้าใครหวังให้ลูกท่องสูตรคูณได้ตอน อนุบาลหรือเป็นอัจฉริยะ ที่นี่ไม่เหมาะครับ

Warut Khorop

Students

After School programs

Learning Innovation

Years Established

Get In Touch

Location: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Telephone: 080-065-5596

School Hours: จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี PSV School

The Innovative Boutique School