นักเรียนภูมิใจ

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2566

เด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

      ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน...

เด็กหญิงณชนก จันทรศาล (น้องกวาง) ป.6/1ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น11-12 ปีหญิง น้ำหนัก 32-35 Kg ร่วมแข่งขันเทควันโด แมทโค้ชเช 2024

เด็กหญิงณชนก จันทรศาล (น้องกวาง) ป.6/1ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น11-12 ปีหญิง น้ำหนัก 32-35 Kg ร่วมแข่งขันเทควันโด แมทโค้ชเช 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณชนก จันทรศาล (น้องกวาง) ป.6/1ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น11-12 ปีหญิง...

เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2ได้รับรางวัลชนะเลิศไฟท์ BGการเเข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ เเกดไทยเเลนด์ สนามที่2

เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2ได้รับรางวัลชนะเลิศไฟท์ BGการเเข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ เเกดไทยเเลนด์ สนามที่2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2ได้รับรางวัลชนะเลิศไฟท์ BG...

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของตัวแทนประเทศไทย จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2022

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของตัวแทนประเทศไทย จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2022

🎉🎉ขอแสดความยินดีกับตัวแทนนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี 🎉🎉 ได้แก่ ริก้า เด็กหญิงไคริกา บุญรอด กรณ์...

Congratulations ครั้งนี้คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ

Congratulations ครั้งนี้คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ น้องแพรว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564

“THE BATTLE CLIP  POOMSAE  2021”

“THE BATTLE CLIP POOMSAE 2021”

จากการแข่งขันพุมเซ่เดี่ยวแบบออนไลน์ “THE BATTLE CLIP POOMSAE 2021” คุณครูขอแสดงความยินดีกับ...

ด.ช.วิรธัช  เงินแย้ม

ด.ช.วิรธัช เงินแย้ม

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องเต้นท์ ด.ช.วิรธัช เงินแย้ม นักเรียนชั้นอนุบาล 3...

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563

รายการ School Tennis Tournament 2020

รายการ School Tennis Tournament 2020

🎉🎉Good News📰 PSV School 🎉🎉 🏫 ทางโรงเรียนได้รับข่าวดีมาว่า   🏅🏅 น้องมิลค์ พัทธนันท์...