จากการแข่งขันพุมเซ่เดี่ยวแบบออนไลน์

“THE BATTLE CLIP POOMSAE 2021”

คุณครูขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.พิชนก รุจิเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏅รุ่นอายุ 7-8 ปี

ด.ญ.หทัยวัล รุจิเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏅รุ่นอายุ 9-10 ปี

ด.ญ.วัลชนก รุจิเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏅รุ่นอายุ 11-12 ปี

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ใหม่ๆของเด็กทุกคนและขอเป็นกำลังใจ ให้เด็กๆได้พัฒนาฝีมือก้าวเข้าสู่การแสดงในระดับนานาชาติต่อไป ยินดีด้วยนะคะเด็กๆ 🎉

PSV : multiple intelligences school

#psvschool #prasartvidnon #prasartvidhayanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา