“THE BATTLE CLIP  POOMSAE  2021”

“THE BATTLE CLIP POOMSAE 2021”

จากการแข่งขันพุมเซ่เดี่ยวแบบออนไลน์ “THE BATTLE CLIP POOMSAE 2021” คุณครูขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชนก รุจิเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏅รุ่นอายุ 7-8 ปี ด.ญ.หทัยวัล รุจิเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏅รุ่นอายุ 9-10 ปี ด.ญ.วัลชนก รุจิเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏅รุ่นอายุ 11-12 ปี...
ด.ช.วิรธัช  เงินแย้ม

ด.ช.วิรธัช เงินแย้ม

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องเต้นท์ ด.ช.วิรธัช เงินแย้ม นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ผ่านมาน้องเต้นท์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Inline Skate และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ได้แก่ 🏆 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการ Inline...
กิจกรรมอบรมและแข่งขันส่งเสริมกีฬาโรลเลอร์เบลด(อินไลน์สเก็ต)  Pakchong Inline Skate Camp2021

กิจกรรมอบรมและแข่งขันส่งเสริมกีฬาโรลเลอร์เบลด(อินไลน์สเก็ต) Pakchong Inline Skate Camp2021

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PSV School ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและแข่งขันส่งเสริมกีฬาโรลเลอร์เบลด(อินไลน์สเก็ต) Pakchong Inline Skate Camp2021 ณ ลานสเก็ตปากช่อง วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 โดยในครั้งนี้เด็กๆได้รับรางวัลและประสบการณ์ต่างๆมากมาย ได้แก่...
เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด ได้รับการคัดเลือก รับรางวัล “นักเรียนโรงเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ” ประจำปี 2565

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด ได้รับการคัดเลือก รับรางวัล “นักเรียนโรงเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เร่งเครื่องการศึกษาเอกชน สู่ Next Normal ณ โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี...
เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ “ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี”

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ “ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี”

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ “ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี” คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ...
น้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด

น้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565...