Self Assessment & Innovative Course Design

Self Assessment & Innovative Course Design

ค้นหาความถนัดของคุณครู ในรูปแบบ ikigai เพื่อเสริมสร้างในการออกแบบ คอร์สเรียน ให้มีความหลากหลาย พร้อมเป็น PSV Smart School อาจารย์รักษิต ชุติภักดีวงศ์อาจารย์พิเศษ นักธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ Digital Transformation นายอติคุณ ทองพูลทีมพัฒนาระบบ Digital...
มอบอาหารให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางสีทอง และสาธารณสุขอำเภอบางกรวย

มอบอาหารให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางสีทอง และสาธารณสุขอำเภอบางกรวย

เมื่อวันที่ 2 สค. 2564 ผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป นำอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อผ่านไมโครเวฟ ก่อนรับประทาน จำนวน 288 แพ็ค และน้ำดื่มจำนวน 20 โหล ไปมอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางสีทอง และสาธารณสุขอำเภอบางกรวย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข...
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของตัวแทนประเทศไทย จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2022

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของตัวแทนประเทศไทย จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2022

🎉🎉ขอแสดความยินดีกับตัวแทนนักเรียน รร.ประสาทวิทยานนทบุรี 🎉🎉 ได้แก่ ริก้า เด็กหญิงไคริกา บุญรอด กรณ์ เด็กชายณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์ หนูดี เด็กหญิงพิชญธิดา สังวรกาญจน์ บุ๋น เด็กชายวิชญ์ พิชญ์ชน 🥳🥳ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของตัวแทนประเทศไทย🥳🥳 จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future...
Congratulations ครั้งนี้คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ

Congratulations ครั้งนี้คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ น้องแพรว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   ได้เข้าร่วมการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...