บางสิ่งที่เราทำโดยไม่ได้คิด กลับติดอยู่ในใจของใครบางคนตลอดกาล…

ความคาดหวังที่เราอยากให้เขามีอนาคตที่ดี จนพลั้งพลาดสร้างความกดดันให้กับลูกหลานที่เรารักโดยที่เราไม่เคยมองว่าความต้องการของเด็ก ๆ คืออะไร

เด็กและวัยรุ่นเขาก็ต้องการคนรับฟังและเข้าใจเขา

พวกเขาเองก็อยากจะเป็นที่ภาคภูมิใจให้กับตัวเองและผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกัน

ขอให้ระวังความคาดหวังที่มากเกินจนทำร้ายคนที่เรารักอย่างไม่ตั้งใจ

รักกัน ฟังกัน เข้าใจกัน

คงเป็นคาถาที่ทุกบ้านควรพกติดไว้นะครับ

 

 

ร.ต.อ.สุพัฒน์ โตตาบ
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

Bachelor of Arts (Psychology), Thammasat University
MSc in child and adolescent mental health, University College London

Student 2

Students

After School programs

Learning Innovation

Years Established

Get In Touch

Location: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Telephone: 080-065-5596

School Hours: จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. – 16.00 น. เสาร์แรกและสุดท้ายของเดือน 9.00 น. – 14.00 น.

หยุดวันอาทิตย์

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี PSV School

The Innovative Boutique School