กิจกรรมบุคลากร

ปีการศึกษา 2566

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เวลา 9.00 น. – 16.00 น.ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีวิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดความรู้ที่ 4 ศึกษาดูงาน ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKR และการวัดและประเมินผลวันที่...

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023 10 June 23Venue:Veeraya School ChiangmaiTeacher trainers:Ms. Jitsupa Totab, Ms. Fenfang Vacharanukunkiet “My First English Adventure” English Brush up Training 2023 was held in Chiangmai to review teaching procedure,...

ปีการศึกษา 2565

Self Assessment & Innovative Course Design

Self Assessment & Innovative Course Design

ค้นหาความถนัดของคุณครู ในรูปแบบ ikigai เพื่อเสริมสร้างในการออกแบบ คอร์สเรียน ให้มีความหลากหลาย พร้อมเป็น PSV Smart School อาจารย์รักษิต ชุติภักดีวงศ์อาจารย์พิเศษ นักธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ Digital Transformation นายอติคุณ ทองพูลทีมพัฒนาระบบ Digital...

ปีการศึกษา 2564

อบรมจิตวิทยา

อบรมจิตวิทยา

การใช้จิตวิทยาด้านการใช้คำพูดกับเด็ก ในวัยที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ทาง PSV School ของเราให้ความสำคัญ จึงจัดให้มี Brush Up Training เป็นงานประจำ สำหรับคุณครูและพี่เลี้ยงเด็กทุกท่านและทุกระดับชั้น โดยแบ่งระดับตามวัย และพัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจการใช้สายตา...