กิจกรรมบุคลากร

ปีการศึกษา 2567

การอบรมการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​ Humane​ Soft​ Skills​ ของผู้เรียน​ แบบ​individual approach

การอบรมการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​ Humane​ Soft​ Skills​ ของผู้เรียน​ แบบ​individual approach

วันที่ 9 เม.ย. 67  วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทบทวนกับครูผู้สอน ครูผู้ช่วย จินตปัญญา และครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ในการ​วิเคราะห์​และทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒ​นา​...

กระบวนการ Output Thinking และการนำกระบวนการ Reflective observations จาก Experiential Learning 

กระบวนการ Output Thinking และการนำกระบวนการ Reflective observations จาก Experiential Learning 

วันที่ 10 เม.ย. 67 คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  นางสาวจุติพร จัทรพาส, นางอฐิตดา อรุณจินดา, นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์, นายยศสรัล ราชูพิมล, นายวรวิทย์ โตตาบ, นายสุทิน พุ่มพวง ได้เข้ารับการอบรม เรียนรู้กระบวนการ Output Thinking และการนำกระบวนการ Reflective...

นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3

นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวเพ็ญพร อินศวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมการแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3...

ปีการศึกษา 2566

From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

เนื่องด้วยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิลอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิล (ประเทศไทย) เชิญสถานศึกษา ส่งคณาจารย์หรือบุคคลากรที่สนใจ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "From Concept...

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์" จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เวลา 9.00 น. – 16.00 น.ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีวิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม...

ปีการศึกษา 2565

Self Assessment & Innovative Course Design

Self Assessment & Innovative Course Design

ค้นหาความถนัดของคุณครู ในรูปแบบ ikigai เพื่อเสริมสร้างในการออกแบบ คอร์สเรียน ให้มีความหลากหลาย พร้อมเป็น PSV Smart School อาจารย์รักษิต ชุติภักดีวงศ์อาจารย์พิเศษ นักธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ Digital Transformation นายอติคุณ ทองพูลทีมพัฒนาระบบ Digital...

ปีการศึกษา 2564

อบรมจิตวิทยา

อบรมจิตวิทยา

การใช้จิตวิทยาด้านการใช้คำพูดกับเด็ก ในวัยที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ทาง PSV School ของเราให้ความสำคัญ จึงจัดให้มี Brush Up Training เป็นงานประจำ สำหรับคุณครูและพี่เลี้ยงเด็กทุกท่านและทุกระดับชั้น โดยแบ่งระดับตามวัย และพัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจการใช้สายตา...