กิจกรรมบุคลากร

ปีการศึกษา 2564

อบรมจิตวิทยา

อบรมจิตวิทยา

การใช้จิตวิทยาด้านการใช้คำพูดกับเด็ก ในวัยที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ทาง PSV School ของเราให้ความสำคัญ จึงจัดให้มี Brush Up Training เป็นงานประจำ สำหรับคุณครูและพี่เลี้ยงเด็กทุกท่านและทุกระดับชั้น โดยแบ่งระดับตามวัย และพัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจการใช้สายตา...