ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เดือนพฤษภาคม
13 พฤษภาคม 66 กิจกรรม Open Mind พบครูประจำชั้น และซื้อแบบเรียนชั้น ป.1-2
14 พฤษภาคม 66 กิจกรรม Open Mind พบครูประจำชั้น และซื้อแบบเรียนชั้น ป.3-4
15-17 พฤษภาคม 66 สัมนาครู และครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนหยุดทำการ
20 พฤษภาคม 66 กิจกรรม Open Mind พบครูประจำชั้น และซื้อแบบเรียนชั้น ป.5-ม.3
27 พฤษภาคม 66 กิจกรรม Open Mind พบครูประจำชั้น อนุบาล 1 (09-00-12.00)
กิจกรรม Open Mind พบครูประจำชั้น อนุบาล 2-3 (13.30-16.30)

 

เดือนมิถุนายน
6 มิถุนายน 66 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้นอนุบาล 1-3
7 มิถุนายน 66 เปิดภาคเรียน และ Day Camp ม.1
8 มิถุนายน 66 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3
21 มิถุนายน 66

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

26 มิถุนายน 66
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 – 30 มิถุนายน 66
สัปดาห์วันสุทรภู่
29 มิถุนายน 66
กิจกรรมวันไหว้ครู

 

เดือนกรกฎาคม
15 กรกฎาคม 66 กิจกรรม Guideline มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566
26 กรกฎาคม 66 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
27 กรกฎาคม 66 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม 66 ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางอ้อยช้าง และวัดบางกร่าง
28 กรกฎาคม 66

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม 66 วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
2 สิงหาคม 66 วันหยุดวันเข้าพรรษา
7 – 11 สิงหาคม 66 ประเมินกลางภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2566
14 สิงหาคม 66 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16 สิงหาคม 66 Placement test ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.3 – ม.3
29 สิงหาคม 66

Visit of Malaysia Kindergarten Teacher Association
(นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาหยุดเรียนกรณีพิเศษ ชดเชย 16/10/66) 

 

เดือนกันยายน
2 กันยายน 66 Open Mind ระดับชั้นประถมศึกษา
4 กันยายน 66 Open Mind ชั้นอนุบาล 1 (อ.1/1และ อ1/2)
7 กันยายน 66 Open Mind ชั้นอนุบาล 2 (อ.2/2 และ อ.2/3)
11 กันยายน 66 Open Mind ชั้นอนุบาล 1 (อ.1/3 และ อ.1/4)
14 กันยายน 66 Open Mind ชั้นอนุบาล 2 (อ.2/1)
16 กันยายน 66 Open Mind ชั้นอนุบาล 3
18-22 กันยายน 66 Book Character Week 2023
20 กันยายน 66 Book Character Day 

 

เดือนตุลาคม
12 ตุลาคม 66

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 66
วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
17 ตุลาคม 66 ประเมินปลายภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2566
19-25 ตุลาคม 66 Penang English Trip
18-31 ตุลาคม 66 และ 1 พฤศจิกายน 66 ปิดภาคเรียนที่ 1/2566
(เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

 

เดือนพฤศจิกายน
2 พฤศจิกายน 66
เปิดภาคเรียนที่ 2/2566
18 – 19 พฤศจิกายน 66
งานสิ่งแวดล้อมศึกษา Green & Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่ 5
25-26 พฤศจิกายน 66 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
27 พฤศจิกายน 66 กิจกรรมวันลอยกระทง

 

เดือนธันวาคม
4 ธันวาคม 66

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 66 วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
11 ธันวาคม 66 วัหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
16 ธันวาคม 66 กิจกรรมกีฬาภายใน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
17 ธันวาคม 66 กิจกรรมกีฬาภายใน ระดับอนุบาล
29 – 31 ธันวาคม 66 วันหยุดวันสิ้นปี

 

เดือนมกราคม
1 มกราคม 67

วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

8-12 มกราคม 67 ประเมินกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2566
24-26 มกราคม 67 PSV Young Startup Camp 2024

 

เดือนกุมภาพันธ์
17 กุมภาพันธ์ 67

Year End Celebration 2023-2024

17 กุมภาพันธ์ 67

IS Presentation (ม.3)

24 กุมภาพันธ์ 67 ปิดภาคเรียนที่ 2/2566
(เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล)
26 กุมภาพันธ์ 67 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

 

เดือนมีนาคม
8 มีนาคม 67

ประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

(เฉพาะนักเรียนชั้น ป.6  และ ม.3)

9 มีนาคม 67 ปิดภาคเรียนที่ 2/2566
(เฉพาะนักเรียนชั้น ป.6  และ ม.3)
15 มีนาคม 67 ประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
(เฉพาะนักเรียนชั้น ป.1-5  และ ม.1-2)
16 มีนาคม 67 ปิดภาคเรียนที่ 2/2566

 

Students

After School programs

Learning Innovation

Years Established

Get In Touch

Location: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Telephone: 080-065-5596

School Hours: จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. – 16.00 น.
หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี PSV School

The Innovative Boutique School