เนื่องด้วยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิลอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิล (ประเทศไทย) เชิญสถานศึกษา ส่งคณาจารย์หรือบุคคลากรที่สนใจ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI” โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Swift เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาครูผู้สอนและนำความรู้ไปถ่ายทอดกับนักเรียนในการเรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยภาษา Swift

วันที่ : วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566  เวลา : 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) ชั้น 44 (โชนสำนักงาน) เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

วิทยากร : คุณกีรติจุฑา ภูมิจิตร ตำแหน่ง Chief Technology Officer บริษัท Green Moons Co., Itd. คุณรวิพร กอวีรสกุลชัย ตำแหน่ง Design Lead