ยินดีต้อนรับโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (18/10/66)

ยินดีต้อนรับโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (18/10/66)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...
เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา

เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา

Congratulations เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ระดับชั้น ม.1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา Gym dance 1 เหรียญทอง และรางวัล Consolation 4 เหรียญรางวัลชมเชย รายการแข่งขัน Petrina cup ประเทศ Malaysia...
กิจกรรม Open Mind ของระดับชั้นอนุบาล 1-2 

กิจกรรม Open Mind ของระดับชั้นอนุบาล 1-2 

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Open Mind ของระดับชั้นอนุบาล 1-2  โดยกิจกรรมครั้งนี้ เราพาผู้ปกครองเข้าร่วมชั้นเรียนกับไปเด็กๆ เพื่อสัมผัสบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งดนตรี ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ L&P Math กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรมDrama...
ภาพบรรยากาศการแบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย

PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีโอกาสได้แบ่งปันการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ PSV STEAM & DESIGN THINKING MODEL ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1. JET Kinderland 2. Kinder Joy Holding 3....
Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop

Journey to 汉语 workshop วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยากร นางสาวเฟินฟาง วัชรนุกูลเกียรติ, นางสาวปพิชญา  อัศวปราการกุล, ว่าที่ ร้อยตรีธนภูมิ  สุรจิต ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูสอนภาษาจีนโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป 1. ทบทวบ Steps of teaching  2....