พี่เนเน่ นภาดา ไพรวัลย์ ม.3 เข้าร่วมถ่ายรายการ คนบันดาลไฟ TheReality

พี่เนเน่ นภาดา ไพรวัลย์ ม.3 เข้าร่วมถ่ายรายการ คนบันดาลไฟ TheReality

#คนบันดาลไฟTheReality X หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ X คุณวีระศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชวนเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกเคยชินกับวิถีสะดวก🌱🌍 แล้วหันมาแยกขยะให้สะดวกต่อการจัดการ 👉พร้อมตามหมอบีไปดูต้นแบบการแยกขยะที่วัดเขาทำกัน🥰 ในโครงการหมอสะอาด...
เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์) การแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition”

เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์) การแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition”

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง (น้องดีเดย์) ชั้น ป.4/2 จากสโมสรสร PK Rhythmic Club ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic...
กิจกรรม Guideline มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Guideline มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีจัดกิจกรรมแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในประเทศ และการเตรียมความพร้อมร่วมกันของนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังแนะแนวการศึกษาในรูปแบบ General...
น้องพอล เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล รายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

น้องพอล เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล รายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

Congratulations นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา Ice Hockey ขอแสดงความยินดีกับ น้องพอล เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้เข้าแข่งขันรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

“ความรัก สื่ออักษรแทนใจ มอบให้ครู” ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566 งานนี้ทางโรงเรียนรณรงค์ให้นำหนังสือ ที่อ่านแล้วมาไหว้คุณครูไม่สร้างขยะทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมยังสร้างประโยชน์แบ่งปันเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้อ่านต่อ  อีกทั้งพี่ป.6...