“จากหนังสือที่ใช่ 📖  สู่ตัวละครที่ชอบ💃” กิจกรรม Book Character Day

“จากหนังสือที่ใช่ 📖 สู่ตัวละครที่ชอบ💃” กิจกรรม Book Character Day

“จากหนังสือที่ใช่ สู่ตัวละครที่ชอบ” ผ่านไปแล้วกับสัปดาห์หนังสือ ที่เด็ก ๆ ได้บอกเล่าเรื่องราวในหนังสือผ่านตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ ที่สร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และสมาธิของเด็ก ๆ นอกจากนี้ PSV school...
ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์👩‍🔬 เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ 👨‍🔬

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์👩‍🔬 เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ 👨‍🔬

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ และยังได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ๆมัธยมและคุณครูช่วยกันออกแบบกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์มากมาย ป.1 *กิจกรรม : ตามหาสัตว์น้อย ป.2 *กิจกรรม...
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถวาย ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถวาย ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี นิมนต์พระและจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ งดทานเนื้อสัตว์ใหญ่ บ่มเพาะการแบ่งปันเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษามีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565...
การเรียนรู้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ (Smart farm)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การเรียนรู้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ (Smart farm)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เล็งเห็นว่าเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ หรือกิจการต่างๆ มากมาย...
ความรัก สื่ออักษรแทนใจ มอบให้ครู

ความรัก สื่ออักษรแทนใจ มอบให้ครู

“ความรัก สื่ออักษรแทนใจ มอบให้ครู” ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565 งานนี้เด็ก ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมครูในดวงใจ กิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้ส่งความรักผ่านตัวอักษรมอบให้คุณครูในดวงใจ และได้ร่วมกันออกไอเดียจัดทำพานสำหรับกิจกรรมไหว้ครูอีกด้วย PSV: Multiple...