การอบรม Starfish Class ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

การอบรม Starfish Class ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

การอบรม Starfish Class ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ” วิทยากร : นายธนิต มินวงษ์วันที่ 1 มิถุนายน 3566ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เนื่องจากห้องเรียนหนึ่งห้องมักจะมีเด็กที่มีความสามารถหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ดังนั้น...