ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์...
ยินดีต้อนรับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

ยินดีต้อนรับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

     วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์...
ของแสดงความยินดีกับ เด็กชายธราธิป แต้เจริญไชย (น้องคนโปรด) ป.1/1 JRC Stars Artistic Gymnastics Championships 

ของแสดงความยินดีกับ เด็กชายธราธิป แต้เจริญไชย (น้องคนโปรด) ป.1/1 JRC Stars Artistic Gymnastics Championships 

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา 🥳 ขอแสดงความยินดีกับ🥳 เด็กชายธราธิป     แต้เจริญไชย (น้องคนโปรด)  ป.1/1  ได้รับรางวัลการแข่งขันยิมนาสติก  :  2nd  JRC Stars Artistic Gymnastics Championships  ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. –...
เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล พอล ชั้นป.4/2 การแข่งขัน  Bangkok Ice Naka Hockey Championship 2023

เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล พอล ชั้นป.4/2 การแข่งขัน Bangkok Ice Naka Hockey Championship 2023

เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล พอล ชั้นป.4/2ได้เข้าร่วมแข่งขัน  Bangkok Ice Naka Hockey Championship 2023 วันที่ 08/12-11/12  น้องพอลเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ มีทีมจากประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง และ ไทยเข้าร่วม น้องพอลสังกัดทีม...
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

นายธนภัทร กันนิ่ม รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดีและรับโล่ประกาศเกียรติคุณว่า โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น โรงอาหารปลอดภัย Q Canteen เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...