โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการรับรอง “โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Qcanteen)“

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการรับรอง “โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Qcanteen)“

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับการรับรอง “โรงเรียนอาหารปลอดภัย (Qcanteen)” โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนของเราใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในทุกขั้นตอน...
รางวัลโรงอาหารปลอดภัย 2565

รางวัลโรงอาหารปลอดภัย 2565

ทางโรงเรียนไม่เพียงแค่คำนึงถึงผลลัพธ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว สุขอนามัยที่แข็งแรงของเด็ก ๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ จากการบริโภคอาหารไร้สารตกค้างปนเปื้อน 🥗🍜🍲 ซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราได้โล่ประกาศเกียรติคุณว่าเป็นโรงเรียนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q...

ELT

PSV School continues to pursue our main goals in international standards in English Language Teaching (ELT). The school has always insisted on students in an EFL environment learning English in natural ways. The child’s exposure to English is the most important key to...