กิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021

กิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021

คุณครูส่งแรงใจให้❤️ น้องกัญญ์ ยุวรินทร์ พิพิธดิศพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรม Future Problem Solving Program International Conference 2021 ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย การจัดกิจกรรมปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference...
ตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564

ตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับทีม🏆 PSV_Robot 🏆 ด.ช.วรัญญู สุพัฒน์ ด.ช.ธรรมวัตร นันทะวรการ และ คุณครูสุทิน พุ่มพวง(อาจารย์ที่ปรึกษา)   เป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564...
รายการ School Tennis Tournament 2020

รายการ School Tennis Tournament 2020

🎉🎉Good News📰 PSV School 🎉🎉 🏫 ทางโรงเรียนได้รับข่าวดีมาว่า   🏅🏅 น้องมิลค์ พัทธนันท์ จงชนะชววัฒน์ นักเรียนชั้นป.4 🎉 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 10 ปี 🎉 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี รายการSchool Tennis...
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 “Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020“

การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 “Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020“

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ข่าวดี ของเด็ก ๆ PSV School ที่อยากบอกต่อ ทางโรงเรียนได้รับข่าวดีมาว่า 🏅เด็กชายวรัญญู สุพัฒน์ ระดับชั้น ม.2ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Sumo 1 Kg.RC ม.1-3 🏅เด็กชายจิรายุ สุพัฒน์ ระดับชั้น ป.5ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง...
เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ ป.6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับรางวัล “เทพศิลป์มหาคเณศ“

เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ ป.6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับรางวัล “เทพศิลป์มหาคเณศ“

🎉🎉 ข่าวดี ของเด็ก ๆ PSV School 🏫 ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ ป.6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับรางวัล “เทพศิลป์มหาคเณศ “ โดยหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ปนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ...
โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ในหัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์”

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ในหัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์”

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 📣📣ข่าวดีของเด็กๆ PSV School ที่อยากบอกต่อ ทางโรงเรียนได้รับข่าวดีมาว่า 🏅เด็กหญิงอารดา โตศะศุข ระดับชั้น ม.1ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 🎊 และ 🏅เด็กชายชยพล แสงอรุณ ระดับชั้น ม.1ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน 🎊...