ยินดีต้อนรับโรงเรียนมงคลกุล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ยินดีต้อนรับโรงเรียนมงคลกุล เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

วันที่ 5-6 มีนาคม 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนมงคลกุล จ.นครราชสีมา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...
PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day ออกกำลังกายนอกจากจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ยังเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทั้งความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม PSV SMART Sport Day เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ...
ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันเสาร์​ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนกุมุทมาส ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการโครงสร้างรายวิชา ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...
เด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

      ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566...