เด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

      ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรินรัตน์ วัฒนพงศ์ (น้องใบบุญ) ป.3/2สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง – วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566...
เด็กหญิงณชนก จันทรศาล (น้องกวาง) ป.6/1ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น11-12 ปีหญิง น้ำหนัก 32-35 Kg ร่วมแข่งขันเทควันโด แมทโค้ชเช 2024

เด็กหญิงณชนก จันทรศาล (น้องกวาง) ป.6/1ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น11-12 ปีหญิง น้ำหนัก 32-35 Kg ร่วมแข่งขันเทควันโด แมทโค้ชเช 2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณชนก จันทรศาล (น้องกวาง) ป.6/1ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น11-12 ปีหญิง น้ำหนัก 32-35 Kg                             ร่วมแข่งขันเทควันโด แมทโค้ชเช...
เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2ได้รับรางวัลชนะเลิศไฟท์ BGการเเข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ เเกดไทยเเลนด์ สนามที่2

เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2ได้รับรางวัลชนะเลิศไฟท์ BGการเเข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ เเกดไทยเเลนด์ สนามที่2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2ได้รับรางวัลชนะเลิศไฟท์ BG  การเเข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ เเกดไทยเเลนด์ สนามที่ 2  ณ สนามวิสต้ากอล์ฟคลับ...
ด.ญ.ปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์)ชั้น ป.4/2ได้รับตำแหน่ง “FACE OF CHINESE 2024″

ด.ญ.ปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์)ชั้น ป.4/2ได้รับตำแหน่ง “FACE OF CHINESE 2024″

🥳 ขอแสดงความยินดีกับ🥳 🎉 ด.ญ.ปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์)ชั้น ป.4/2ได้รับตำแหน่ง “FACE OF CHINESE 2024″ในการประกวด CHINESE KIDS STAR 2024 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 Terminal 21 Rama 3....
ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) รายการแข่งขันว่ายน้ำ RBAC by HOSA Swimmimg Championship 2023

ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) รายการแข่งขันว่ายน้ำ RBAC by HOSA Swimmimg Championship 2023

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ชั้นป.2/2 ได้รับ 5 เหรียญทอง ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) ชั้นป.2/2 ได้รับถ้วยคะแนนรวม อันดับที่ 6 และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2...
เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์ B GILD รายการ GADTHAILAND

เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์ B GILD รายการ GADTHAILAND

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์B GILD รายการ GADTHAILAND ซึ่งรายการสุดท้ายของฤดูกาลประจำเดือนพฤศจิกายน ที่สนามยูนิเเลนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดนครปฐม...