เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา

เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา

Congratulations เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ระดับชั้น ม.1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา Gym dance 1 เหรียญทอง และรางวัล Consolation 4 เหรียญรางวัลชมเชย รายการแข่งขัน Petrina cup ประเทศ Malaysia...
การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2 โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ภาษาอังกฤษ KGL Contest English Olympiad 2023 ที่ผ่าน stage 2 ทุกคน ที่มีความตั้งใจฝึกฝน และพัฒนาทักษะของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคน พยายามพัฒนา...
การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 2

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1  โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ภาษาอังกฤษ KGL Contest English Olympiad 2023 ที่ผ่าน stage 1 ทุกคน ที่มีความตั้งใจฝึกฝน และพัฒนาทักษะของตนเอง ขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทุกคน พยายามพัฒนา...
เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์) การแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition”

เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง(น้องดีเดย์) การแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition”

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง (น้องดีเดย์) ชั้น ป.4/2 จากสโมสรสร PK Rhythmic Club ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic...
น้องพอล เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล รายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

น้องพอล เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล รายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

Congratulations นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา Ice Hockey ขอแสดงความยินดีกับ น้องพอล เด็กชายณฐพงศ์ ชาลีรักษ์ตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้เข้าแข่งขันรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament...
พี่กรณ์ ม.3 กับการแข่งขันFuture Problem Solving Program International Conference 2023

พี่กรณ์ ม.3 กับการแข่งขันFuture Problem Solving Program International Conference 2023

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา เด็กชายณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์(กรณ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม Future Problem Solving Program International Conference 2023 จัดขึ้นที่ University of Massachusetts, Amherst สหรัฐอเมริกา โดยเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าแข่งขัน Global...