Coding for Metaverse

Coding for Metaverse

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Noname Team ระดับประถมศึกษาและ penStillVase ระดับมัธยมศึกษา โดยแต่ละทีมได้เข้าถึง รอบการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคกลาง กับโครงการ Coding for Metaverse เร่งติดปีกให้น้องสร้างอาชีพใหม่สุดปัง เมือง Metaverse...
การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 (ประเทศไทย)

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 (ประเทศไทย)

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PSV School ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 (ประเทศไทย) จากผู้สมัครทั่วประเทศ ประมาณ 4,000 คน ไปสู่การเข้ารอบ Stage 2 Congratulations to PSV School students who are qualified for KGL Contest English...
เด็กหญิงปัณฑิตา ศุภธนรัตน์  (น้องริกะ) ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

เด็กหญิงปัณฑิตา ศุภธนรัตน์  (น้องริกะ) ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 🥳ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณฑิตา ศุภธนรัตน์  (น้องริกะ) ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🏅 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ...
Thailand National Youth Contest 2023

Thailand National Youth Contest 2023

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันร้องเพลง 🥳🥳🥳 ขอแสดงความยินดีกับ🥳🥳🥳 เด็กหญิงมณีรัตน์ สัญชาตวิรุฬห์ (หนูมณี) ชั้นป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Singing Thai Music Under 13 ในการแข่งขัน Thailand...