Coding for Metaverse

Coding for Metaverse

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Noname Team ระดับประถมศึกษาและ penStillVase ระดับมัธยมศึกษา โดยแต่ละทีมได้เข้าถึง รอบการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคกลาง กับโครงการ Coding for Metaverse เร่งติดปีกให้น้องสร้างอาชีพใหม่สุดปัง เมือง Metaverse...
การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 (ประเทศไทย)

การแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 (ประเทศไทย)

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PSV School ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน KGL Contest English Olympiad 2023: Stage 1 (ประเทศไทย) จากผู้สมัครทั่วประเทศ ประมาณ 4,000 คน ไปสู่การเข้ารอบ Stage 2 Congratulations to PSV School students who are qualified for KGL Contest English...
“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023″   15-17 May 2023 Venue Purimas Beach Hotel & Spa, Rayong Teacher trainer Mr. Nithivut Chanthai   การสัมมนาบุคลากรครู และครูผู้ช่วย ประจำปี 2023 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยในปีนี้เรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร...
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”   วันที่  12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยวิทยากร คุณครูสุลินดา สุทธิสาร...