ยินดีต้อนรับโรงเรียนเปรมฤทัย เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (6/12/66)

ยินดีต้อนรับโรงเรียนเปรมฤทัย เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (6/12/66)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเปรมฤทัย วังน้อย จ. อยุธยา  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...
ยินดีต้อนรับโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (18/10/66)

ยินดีต้อนรับโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (18/10/66)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนนิมิตศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัม นครสวรรค์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (5/10/66)

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ (5/10/66)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...
เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา

เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา

Congratulations เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ระดับชั้น ม.1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา Gym dance 1 เหรียญทอง และรางวัล Consolation 4 เหรียญรางวัลชมเชย รายการแข่งขัน Petrina cup ประเทศ Malaysia...