ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) รายการแข่งขันว่ายน้ำ RBAC by HOSA Swimmimg Championship 2023

ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) รายการแข่งขันว่ายน้ำ RBAC by HOSA Swimmimg Championship 2023

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ชั้นป.2/2 ได้รับ 5 เหรียญทอง ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) ชั้นป.2/2 ได้รับถ้วยคะแนนรวม อันดับที่ 6 และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2...
เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์ B GILD รายการ GADTHAILAND

เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์ B GILD รายการ GADTHAILAND

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์B GILD รายการ GADTHAILAND ซึ่งรายการสุดท้ายของฤดูกาลประจำเดือนพฤศจิกายน ที่สนามยูนิเเลนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดนครปฐม...
เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.6/1 รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทหญิง/คาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.

เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.6/1 รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทหญิง/คาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.6/1 รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทหญิง/คาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นครนายกเกมส์”...
โล่เกียรติคุณ สถาบัน องค์กร ตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน

โล่เกียรติคุณ สถาบัน องค์กร ตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางปวีณา พัดทอง ครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นตัวแทนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ สถาบัน องค์กรตัวอย่างดีเด่น สาขาสถานศึกษาดีเด่นทำคุณประโยชน์แก่สังคมและส่งเสริมศิลปะการแสดงเด็กและเยาวชน...