PSV Science Week 2023

PSV Science Week 2023

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ และยังได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ๆมัธยมและคุณครูช่วยกันออกแบบกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์มากมาย ป.1 กิจกรรมที่ 1...
การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย 2023

การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย 2023

อัคคีภัย🔥เป็นภัยอันตรายร้ายแรง อีกรูปแบบหนึ่ง ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญถึงการรับมือและป้องกันเหตุอัคคีภัย จึงสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยให้กับครู บุคลากร แม่ครัว...
กิจกรรม Guideline มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Guideline มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีจัดกิจกรรมแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อภายในประเทศ และการเตรียมความพร้อมร่วมกันของนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังแนะแนวการศึกษาในรูปแบบ General...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566

“ความรัก สื่ออักษรแทนใจ มอบให้ครู” ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566 งานนี้ทางโรงเรียนรณรงค์ให้นำหนังสือ ที่อ่านแล้วมาไหว้คุณครูไม่สร้างขยะทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมยังสร้างประโยชน์แบ่งปันเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ได้อ่านต่อ  อีกทั้งพี่ป.6...