PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day 2023

PSV SMART Sport Day ออกกำลังกายนอกจากจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ยังเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทั้งความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จัดกิจกรรม PSV SMART Sport Day เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ...
ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์...
Penang English Camp2023

Penang English Camp2023

ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. – 25 ต.ค. 66 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับ นักเรียน Hanchiang Primary School & Wing International School ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับครูอาสาสมัครชาวแคนาดา ชาวอังกฤษ...
PSV Science Week 2023

PSV Science Week 2023

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ และยังได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ๆมัธยมและคุณครูช่วยกันออกแบบกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์มากมาย ป.1 กิจกรรมที่ 1...
การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย 2023

การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย 2023

อัคคีภัย🔥เป็นภัยอันตรายร้ายแรง อีกรูปแบบหนึ่ง ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญถึงการรับมือและป้องกันเหตุอัคคีภัย จึงสร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยให้กับครู บุคลากร แม่ครัว...