ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์👩‍🔬 เด็กๆ PSV School ของเราได้ออกแบบการแต่งตัว/ประดิษฐ์หมวกจากวัสดุเหลือใช้เลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชื่นชอบ 👨‍🔬และยังได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ๆมัธยมและคุณครูช่วยกันออกแบบกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์มากมาย 🔬🔭🥼🧪🧬

♦️ป.1
กิจกรรมที่ 1 รู้จักประวัติและความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์
🌈 ประดิษฐ์หมวกนักวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 SCIENCE Show มายากล น้ำเปลี่ยนสี
กิจกรรมที่ 3 มายากลจากทิชชู่
กิจกรรมที่ 4 ปิงปองลอยฟ้า
♦️ป.2
กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 ตามหานักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
กิจกรรมที่ 3 SCIENCE Show วิทย์บึ้ม Lava Lamp : โดยใช้น้ำมันพืช สีผสมอาหาร
น้ำเปล่า และเม็ดฟู่ เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหนาแน่นของ ของเหลวที่แตกต่างกัน
กิจกรรมที่ 4 พาสปอร์ตความรู้
♦️ป.3
กิจกรรมเรียนรู้ประวัติและความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ 🎩
กิจกรรม : มายากลน้ำอัดลมเปลี่ยนสี
กิจกรรม : วิทย์ในฝันสู่โลกเทคโนโลยี
ป.4-6
👉ฐานที่ 1 Dark Night
กิจกรรมที่ 1 เร็วแรงทะลุห้อง M : ออกแบบรถแข่งจากวัสดุเหลือใช้ เรียนรู้การใช้พลังลมจากลูกโป่ง ในการเคลื่อนที่ของรถ
กิจกรรม 2 Climbing monkey : ตอบคำถามเกี่ยววิทยาศาสตร์ ผ่านเหตุการณ์จำลองในป่า โดยให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ และฝึกการช่วยเหลือกันเป็นหมู่คณะ
👉ฐานที่ 2 ดาวมีไว้เบิ่ง
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการสิ่งมีชีวิต : เรียนรู้สิ่งมีชีวิตการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมที่ 2 กระดาษปะแก้ว : เรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศ
กิจกรรมที่ 3 magic stones : เรียนรู้เรื่องความสมดุล
กิจกรรมที่ 4 ดาวเคราะห์ : เรียนรู้เรื่องแสงและพื้นผิวของดาวเคราะห์
กิจกรรมที่ 5 คว้าดาว : กิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์
👉ฐานที่ 3 ดินแดนฟองสบู่โก๋โบ๋มาแล้ว
กิจกรรมที่ 1 หลอดดูดพิศวง
กิจกรรมที่ 2 ห่วงใย…ใจเธอ
กิจกรรมที่ 3 ขวดพิฆาตอสูร
ทั้ง 3 กิจกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงตึงผิว โมเลกุลของน้ำ และะการระเหยของน้ำ รวมถึงการประดิษฐ์สิ่งของรอบตัวเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างฟองสบู่
👉ฐานที่ 4 Science Wonderland
กิจกรรมที่ 1 SENFORYAA : เรียนรู้หลักการ การทำบอลควัน โชว์หลักการก่อตัวของน้ำแข็ง
กิจกรรมที่ 2 METONICLIGHT : เรียนรู้การทำน้ำเรืองแสง และการแยกสารโดยใช้แม่เหล็ก
กิจกรรมที่ 3 ปาโป่ง : เรียนรู้เรื่องการใช้แรง
👉 กิจกรรมผักกาดเปลี่ยนสี
เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดซึมอาหารของพืช เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ โดยสีผสมอาหารที่เคลื่อนที่ขึ้นไปจนทำผักกาดขาวเปลี่ยนสีนั้น แสดงให้เห็นว่ามีการลำเลียงน้ำจากในแก้วขึ้นไปตามใบของผักกาดขาวและระดับน้ำที่ลดลงนั้นก็เกิดจากการดูดน้ำของผักกาด 🥬
จัดกิจกรรมโดย : นร.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
😀ชมภาพบรรยากาศวันแห่งความรู้ที่มาพร้อมความสนุก กับวันวิทยาศาตร์ครั้งนี้กันเลย