ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ยินดีต้อนรับโรงเรียนกับกุมุทมาส เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันเสาร์​ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนกุมุทมาส ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการโครงสร้างรายวิชา ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา...
การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Transforming) สู่การ “เรียนดี มีความสุข”

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็น 1 ใน 16 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้นำเสนอวิถีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะสู่ผู้เรียน และนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืน...
ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) รายการแข่งขันว่ายน้ำ RBAC by HOSA Swimmimg Championship 2023

ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) รายการแข่งขันว่ายน้ำ RBAC by HOSA Swimmimg Championship 2023

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิชชา ปรัชญานิเวศน์ (ชาช่า) ชั้นป.2/2 ได้รับ 5 เหรียญทอง ด.ญ. นิษฐา ปรัชญานิเวศน์ (นานา) ชั้นป.2/2 ได้รับถ้วยคะแนนรวม อันดับที่ 6 และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2...
เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์ B GILD รายการ GADTHAILAND

เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์ B GILD รายการ GADTHAILAND

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์B GILD รายการ GADTHAILAND ซึ่งรายการสุดท้ายของฤดูกาลประจำเดือนพฤศจิกายน ที่สนามยูนิเเลนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดนครปฐม...
เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.6/1 รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทหญิง/คาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.

เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.6/1 รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทหญิง/คาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.6/1 รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทหญิง/คาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นครนายกเกมส์”...