ปิดเทอมโรงเรียนไม่หยุดพัฒนา  การสัมมนาบุคลากรครู และครูผู้ช่วย ประจำปี 2024 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยในเรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร โดยคุณครูทุกแผนกมาร่วมทำ workshop เพื่อกำหนด goal ที่เราจะนำพานักเรียน PSV School ไปสู่ Competency ที่โลกปัจจุบันและอนาคตต้องการผ่านหลักการวิเคราะห์ 3C (Capability, Capacity, Culture) โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นต่อเนื่องมาที่ Capacity โดยมี Mr. Nithivut Chanthai เป็นวิทยากร ในวันที่ 22-23 เมษายน 2567 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี