พี่กรณ์ ม.3 กับการแข่งขันFuture Problem Solving Program International Conference 2023

พี่กรณ์ ม.3 กับการแข่งขันFuture Problem Solving Program International Conference 2023

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา เด็กชายณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์(กรณ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม Future Problem Solving Program International Conference 2023 จัดขึ้นที่ University of Massachusetts, Amherst สหรัฐอเมริกา โดยเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าแข่งขัน Global...
SINGHA – ISF JUNIOR GOLF OPEN

SINGHA – ISF JUNIOR GOLF OPEN

Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ   ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กชายโกมิน มินเสน (จูโม) ม.3  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ได้เข้าร่วมแข่งขัน รายการ SINGHA – ISF JUNIOR GOLF OPEN ณ...
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2566 ประเภทกีฬาฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2566 ประเภทกีฬาฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2566 ประเภทกีฬาฟันดาบ   Congratulations คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟันดาบ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปันดา แฝงศรีคำ (น้องแคลร์) ป.4/1 เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาฟันดาบ...
อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เวลา 9.00 น. – 16.00 น.ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีวิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม...
การแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) รอบ Grand Final

การแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) รอบ Grand Final

ขอขอบพระคุณ Depa Thailandที่ให้โอกาสทีม penStillVase ระดับมัธยมสมาชิก1.ณัฐรัชน์ วงศ์เบญจทรัพย์2.ทฤฒมณ ภู่สาลี3.ภูมิภัช คำศรี4.อัครวินท์ วัฒนะโสภาคย์5.สุทธิภัทร สุนทรากุลรักษาครูที่ปรึกษานางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ได้เข้าร่วมงานการแข่งขันการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดความรู้ที่ 4 ศึกษาดูงาน ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKR และการวัดและประเมินผล...