นักเรียนภูมิใจ

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2566

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด ได้รับการคัดเลือก รับรางวัล “นักเรียนโรงเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ” ประจำปี 2565

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด ได้รับการคัดเลือก รับรางวัล “นักเรียนโรงเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน...

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ “ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี”

เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ “ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี”

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องแสนดี เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งกรุด...

ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563

เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ ป.6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับรางวัล “เทพศิลป์มหาคเณศ“

เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ ป.6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ได้รับรางวัล “เทพศิลป์มหาคเณศ“

🎉🎉 ข่าวดี ของเด็ก ๆ PSV School 🏫 ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ เด็กหญิงนภาดา ไพรวัลย์ ป.6...

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ในหัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์”

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ในหัวข้อ “ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์”

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 📣📣ข่าวดีของเด็กๆ PSV School ที่อยากบอกต่อ ทางโรงเรียนได้รับข่าวดีมาว่า...