ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”   วันที่  12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยวิทยากร คุณครูสุลินดา สุทธิสาร...
PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya

PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya

PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya 24 April 2023 Venue Pannawit School’s  การทำอบรม และ workshop ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ผ่าน stoy-based approach โดยใช้หลักสูตร My First English...
วิถีครูผู้ประเสริฐ

วิถีครูผู้ประเสริฐ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “วิถีครูผู้ประเสริฐ” วันที่  11-12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย” วิทยากร : คณะครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูและครูผู้ช่วยในเรื่องของภาษาไทย มีการฝึกเขียนตัวหนังสือสำหรับเด็กเล็กที่ถูกต้อง และการอ่านโดยใช้บันได 4 ขั้น...