การบันทึกข้อตกลง MOU และประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

การบันทึกข้อตกลง MOU และประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

          คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร ในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)...
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA)

       โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลและร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแกนนำโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี เรื่อง...
คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้เข้าร่วมเสวนาบนเวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยแบบไร้รอยต่อ TEP Forum 2024

คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้เข้าร่วมเสวนาบนเวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยแบบไร้รอยต่อ TEP Forum 2024

การศึกษาแบบไร้รอยต่อ TEP Forum 2024

คุณครูจิตสุภา โตตาบรองผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Future School Leader 

คุณครูจิตสุภา โตตาบรองผู้อำนวยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Future School Leader 

        วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 คุณครูจิตสุภา โตตาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมหลักสูตร Future School Leader ซึ่งจัดโดย Star Fish Hub เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในอนาคต...
นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3

นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร ร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวเพ็ญพร อินศวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมการแลกเปลี่ยนผลลัพธ์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 3...