ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 **ประกาศผลการนับคะแนน** การเลือกตั้งประธานและคณะสภานักเรียน โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เด็กหญิงสู่ฝัน พลอยประดับ หนูดี ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรค...