อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย” วิทยากร : คณะครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูและครูผู้ช่วยในเรื่องของภาษาไทย มีการฝึกเขียนตัวหนังสือสำหรับเด็กเล็กที่ถูกต้อง และการอ่านโดยใช้บันได 4 ขั้น...
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พลับริชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เข้ามาสัมภาษณ์คุณครูจิตสุภา โตตาบ ถึงแนวคิดและแนวทางการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในโรงเรียน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พลับริชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เข้ามาสัมภาษณ์คุณครูจิตสุภา โตตาบ ถึงแนวคิดและแนวทางการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในโรงเรียน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้มีโอกาสต้อนรับ ทางบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พลับริชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ในนามของ “Amarin Baby & Kids” สื่อออนไลน์ ประเภท Media Content ที่เข้ามาสัมภาษณ์คุณครูจิตสุภา โตตาบ...
เด็กหญิงปัณฑิตา ศุภธนรัตน์  (น้องริกะ) ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

เด็กหญิงปัณฑิตา ศุภธนรัตน์  (น้องริกะ) ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

🎉🎉 Congratulations 🎉🎉 คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 🥳ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัณฑิตา ศุภธนรัตน์  (น้องริกะ) ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 🏅 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ...