รางวัลโรงอาหารปลอดภัย 2565

รางวัลโรงอาหารปลอดภัย 2565

ทางโรงเรียนไม่เพียงแค่คำนึงถึงผลลัพธ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว สุขอนามัยที่แข็งแรงของเด็ก ๆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ จากการบริโภคอาหารไร้สารตกค้างปนเปื้อน 🥗🍜🍲 ซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเราได้โล่ประกาศเกียรติคุณว่าเป็นโรงเรียนอาหารวัตถุดิบปลอดภัย Q...