ดูงาน ผดุงวิทย์

ดูงาน ผดุงวิทย์

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนผดุงวิทย์ จ.เพชรบูรณ์ เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ที่ใช้หลักสูตร Journey to Hanyu (JTH) เป็นวิธีการเรียนภาษาจีนผ่านเรื่องราวที่ถักทอให้มีความเชื่อมโยงของตัวละครทำให้น่าติดตาม (story-based...