ด.ญ. เด็กหญิงวัลชนก รุจิเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ด.ญ. เด็กหญิงวัลชนก รุจิเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของน้องจันกะพ้อในครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉 PSV: multiple intelligences school #psvschool #prasartvidnon #prasartvidhyanonthaburischool #innovativeboutiqueschool #multipleintelligenceschool #โรงเรียนแนวพหุปัญญา 🎉🎉 Congratulations...