กิจกรรมบุคลากร

ปีการศึกษา 2566

From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

From Concept to Interface: A Design Thinking Approach to UX/UI

เนื่องด้วยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอปเปิลอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิล (ประเทศไทย) เชิญสถานศึกษา ส่งคณาจารย์หรือบุคคลากรที่สนใจ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "From Concept...

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์” 

ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เข้าร่วมอบรม”โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์" จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้

อบรมเรื่อง Safety Friendly การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566เวลา 9.00 น. – 16.00 น.ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีวิทยากร นางสาวขวัญชนก กลั่นเอี่ยม, นายณัชชา ปนารักษ์, นางสาวพัชรวรัญฐ์ จุปะมัดตัง, นายธนภัทร กันนิ่ม และนางศิริรัตน์ บุตรพรม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ชุดความรู้ที่ 4 ศึกษาดูงาน ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKR และการวัดและประเมินผลวันที่...

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023

MFEA English Brush up Training in Chiangmai 2023 10 June 23Venue:Veeraya School ChiangmaiTeacher trainers:Ms. Jitsupa Totab, Ms. Fenfang Vacharanukunkiet “My First English Adventure” English Brush up Training 2023 was held in Chiangmai to review teaching procedure,...

“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023″

“PSV Seminar Together We Go 2023"   15-17 May 2023 Venue Purimas Beach Hotel & Spa, Rayong Teacher trainer Mr. Nithivut Chanthai   การสัมมนาบุคลากรครู และครูผู้ช่วย ประจำปี 2023 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยในปีนี้เรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กร...

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”   วันที่  12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โดยวิทยากร คุณครูสุลินดา สุทธิสาร...

PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya

PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya

PLC English Brush Up Training in Pannawit School, Ayutthaya 24 April 2023 Venue Pannawit School's  การทำอบรม และ workshop ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ผ่าน stoy-based approach โดยใช้หลักสูตร My First English Adventure...

วิถีครูผู้ประเสริฐ

วิถีครูผู้ประเสริฐ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “วิถีครูผู้ประเสริฐ” วันที่  11-12 พฤษภาคม 2023 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วิทยากร : ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...

อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

อ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย” วิทยากร : คณะครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูและครูผู้ช่วยในเรื่องของภาษาไทย มีการฝึกเขียนตัวหนังสือสำหรับเด็กเล็กที่ถูกต้อง และการอ่านโดยใช้บันได 4 ขั้น...

PSV teachers’ Brush Up Training 2023

PSV teachers’ Brush Up Training 2023

PSV teachers' Brush Up Training 2023 18 May 2023Venue:Prasartvidhyanonthaburi SchoolTeacher trainer:Ms. Cielo T. Granada, Ms. Jitsupa Totab, Ms. Fenfang Vacharanukunkiet PSV English teachers attended the Brush Up training concerning Teaching English as a Foreign...

English Training for New English Teachers 2023

English Training for New English Teachers 2023

“English Training for New English Teachers 2023” 22-23 April 2023 Venue Prasartvidhyanonthaburi School Teacher trainers  Ms. Cielo T. Granada, Ms. Jitsupa Totab, Ms. Fenfang Vacharanukunkiet “My First English Adventure” Training and Workshop Academic Year 2023 is held...