🎉 Congratulations 🎉
เด็กหญิงอรวรางค์ เจริญสิรนันท์ (น้องแพรว) ระดับชั้น ม.1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา Gym dance 1 เหรียญทอง🥇 และรางวัล Consolation 4 เหรียญรางวัลชมเชย รายการแข่งขัน Petrina cup ประเทศ Malaysia
🥰 คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉
PSV: Multiple Intelligences School