🎉🎉 Congratulations 🎉🎉
คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา
🥳 ขอแสดงความยินดีกับ🥳
เด็กหญิงณชนก จันทรศาล ชั้น ป.6/1
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทหญิง/คาเด็ท น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นครนายกเกมส์” ได้สิทธิเข้าไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39 จังหวัดราชบุรี ในปี 2567
🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉
PSV: Multiple Intelligences School