ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “เรียนแบบ STEM (การเรียนรู้สู่อนาคต)”

 

วันที่  12 พฤษภาคม 2023

ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

โดยวิทยากร คุณครูสุลินดา สุทธิสาร รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษาโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วย BBL โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา 9 ขั้น ผ่านกิจกรรม STEM EDUCATION และการเติมเต็ม STEM ด้วย A เกิดเป็นแนวคิดที่น่าสนใจอย่าง STEAM