🎉🎉 Congratulations 🎉🎉

คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา 🥳 ขอแสดงความยินดีกับ🥳

เด็กชายธราธิป     แต้เจริญไชย (น้องคนโปรด)  ป.1/1  ได้รับรางวัลการแข่งขันยิมนาสติก  :  2nd  JRC Stars Artistic Gymnastics Championships  ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2566  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์