🎉🎉Congratulations🎉🎉

คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา
🥳 ขอแสดงความยินดีกับ🥳
เด็กหญิงปณิฏฐา ประทินแสงทอง (น้องดีเดย์) ชั้น ป.4/2
จากสโมสรสร PK Rhythmic Club
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition”
ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
เหรียญเงิน 🥈 ทักษะร่างกาย รุ่นอายุ 9-10 ปี
เหรียญทองแดง🥉 Free Hand รุ่นอายุ 10-12 ปี
เหรียญทองแดง🥉 Group Freehand
🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉