🎉🎉 Congratulations 🎉🎉
คุณครูมีข่าวดีของนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีของเรา
🥳 ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงณีรดา โชติชุม (ฟีฟ่า) ม.2
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ไฟล์B GILD
รายการ GADTHAILAND ซึ่งรายการสุดท้ายของฤดูกาลประจำเดือนพฤศจิกายน ที่สนามยูนิเเลนด์กอล์ฟคลับ จังหวัดนครปฐม
🥰คุณครูยินดีกับประสบการณ์ที่ดีของนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ด้วยนะคะ🎉🎉🎉
PSV: Multiple Intelligences School