#คนบันดาลไฟTheReality X หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ X คุณวีระศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชวนเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกเคยชินกับวิถีสะดวก🌱🌍 แล้วหันมาแยกขยะให้สะดวกต่อการจัดการ 👉พร้อมตามหมอบีไปดูต้นแบบการแยกขยะที่วัดเขาทำกัน🥰 ในโครงการหมอสะอาด จะจัดการขยะได้สะอาดแค่ไหนไปดูกันจ้า #คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ2023 #ใครไม่ChangeClimateChange #เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #พลังงานสะอาด #กกพ #cleanenergyforlife