โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี นิมนต์พระและจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ งดทานเนื้อสัตว์ใหญ่ บ่มเพาะการแบ่งปันเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 😇
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษามีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและนักเรียนสภานักเรียนเป็นตัวแทน ถวาย ณ วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี